Stress/Belastning

Når der står noget på spil, f.eks. i forbindelse med en vigtig eksamen eller en stor arbejdsopgave, øges produktionen af adrenalin, der er et af kroppens stresshormoner.

Man er beredt, fokuseret og kan yde en ekstra indsats.

Dette alarmberedskab, hvor man er klar til kamp (eller flugt) er hensigtsmæssig, og øger chancerne for overlevelse - eller for at opnå noget, man virkelig ønsker.

Langvarig anstrengelse, hvor man over måneder bruger flere ressourcer end man har, eller er i konstant øget beredskab, er nedbrydende og kan føre til at man bliver alvorligt syg.

Man bliver ufokuseret, forvirret, hukommelse og koncentration bliver forringet, kræfterne formindskes og man bliver ude af stand til at magte eller overskue helt almindelige ting.

De fleste får problemer med at sove, og vågner alt for tidligt om morgenen. Nogle bliver irritable og kortluntede, mens andre bliver stille og trækker sig ind i sig selv.

Mange fortæller om en fornemmelse af, slet ikke at kende sig selv, eller at være ude af sig selv.

Symptomerne er individuelle og kan variere i omfang og sværhedsgrad fra person til person.

Vi bliver ikke alle stresset af de samme ting eller tåler lige meget.

Stressudløsende belastninger kan forekomme i arbejdslivet eller i privatlivet, f.eks. hvis man må tage sig af en pårørende, der er syg.

 

 

Arbejdsrelateret stress kan være udtryk for, at man har flere opgaver end man kan løse, eller at man er nødt til at gå på kompromis med sin faglighed og levere en ringere indsats, end man synes man kan være bekendt.

 

Andre hyppige årsager til arbejdsrelateret stress, er f.eks. omstruktureringer, sammenlægninger eller andre organisationsforandringer, der skaber usikkerhed og uklarhed om arbejdsfordeling og roller.

Der er en flydende overgang mellem at have for meget at se til i en periode, og egentlig stresssygdom, og det er svært at vide, hvornår det er tid at sige stop - eller hvornår man har behov for psykologisk hjælp.

I psykologisk behandling af stress/belastning vil man undersøge de signaler der fortæller der er ubalance. Der er vigtigt at afklare, hvad der er de individuelle oplevede belastninger (stressorer).

Nogle gange kan det være ganske svært at få øje på uden hjælp, måske fordi man bagatelliserer det man står i, eller fordi man er i en arbejds- eller familiekultur, hvor det er normen.

Man vil undersøge om det er realistisk at leve op til de krav man selv eller omgivelserne stiller, og om kravene svarer til de ressourcer man har.

Det kan være en hjælp, sammen med psykologen, at se på de prioriteringer man er nødt til at foretage samt til at finde frem til de personlige værdier der muligvis forhindre at man kan sige nej til en opgave.