Angst og behandling

Angst, frygt og rædsel er naturlige reaktioner på noget, der opleves som farligt og truende. Angst er med til at sikre vores overlevelse i situationer der kræver, at vi enten kommer væk eller går til kamp.

Forskellen på angst og frygt er, at angst ikke udløses af en konkret farlig situation eller en reel trussel, men opstår på baggrund af en oplevelse af at være truet, der er mere diffus og som vi ikke nødvendigvis forstår.

Tanker og forestillinger om en mulig farlig situation kan medføre at vi reagerer som om der reelt var fare på færde.

Angst er ledsaget af fysiologiske kropslige forandringer såsom hjertebanken, ændret vejrtrækning, forhøjet blodtryk og svimmelhed. Man kan få kvalme, og sanserne kan blive påvirket.

Angstsymptomerne kan opleves som meget voldsomme og pinefulde og medføre, at man gør meget for at undgå de situationer der gør én angst. Derved risikerer man at komme ind i en ond cirkel, hvor man undgår flere og flere ting, og livsudfoldelsen bliver indskrænket.

Alle mennesker reagerer ikke på samme måde eller med samme grad af angst på de samme begivenheder, og der er forskellige typer af angst.

- Panikangst: intens anfaldsvis angst, der ikke er begrænset til særlige situationer.

- Social angst: angst for sociale sammenhænge. Man føler sig utilstrækkelig og har svært ved at finde ud af, hvad man skal sige og gøre.

- Fobisk angst: angst for et specielt fænomen eller ting, f.eks. bestemte dyr, lukkede rum eller højder.

- Generaliseret angst: vedvarende anspændthed, bekymrings tendens og ængstelighed overfor dagligdags ting og problemer.

- Tvangstanker og tvangshandlinger: pinagtige, ufrivillige tanker og ritualer, der gentages for at undgå at der sker noget man frygter.

 

Hvis angsten er kommet til at dominere så meget, at man har svært ved at leve som man ønsker, bør man opsøge hjælp. Ubehandlet angst kan medføre at man udvikler stress eller depression.

 

Psykologisk behandling sigter på at lindre de generende symptomer.

Vi vil kortlægge de tanker du gør dig når du bliver angst, de situationer du evt. forsøger at undgå samt de kropslige reaktioner du har.

Vi vil se på om de tanker du gør dig, beror på en realistiske og sandsynlig vurdering af virkeligheden og, hvis ikke, arbejde på at korrigere forestillinger om katastrofe eller ulykke.

 

Behandlingen sigter på at hjælpe dig, så du kan gøre det du vil, også selvom du er bange. Nogle gange vil man træne, f.eks. ved at aftale noget du vil afprøve til næste gang.

 

Selvom angsten for det meste synes at komme ud af det blå eller virker stærkt overdreven, er der altid en grund til at man reagerer med angst.

En tidligere erfaring, der har været truende, er en almindelig årsag til at man udvikler angst.

Følelser, der undertrykkes, er en anden grund til at man føler uro eller angst.

Derfor fokuserer angstbehandling ikke kun på at lindre de generende symptomer, men også på at opnå indsigt i, hvad der er baggrunden.

 

En angst man tør se i øjnene mister sin magt.