Sorg og Tab

Sorg er den følelse der naturligt følger tabet af et elsket menneske eller noget i livet, der er vigtigt og betydningsfuldt.

At miste en nær pårørende er smertefuldt og længslen efter den man har mistet kan være intens og næsten ubærlig.

Man siger, at sorg er kærlighed der er blevet hjemløs.

Sorg er en reaktion, hvor mange forskellige følelser kan være i spil på samme tid.

Som efterladt kan det f.eks. være forbundet med skyldfølelse at tænke på noget andet end afdøde, eller at føle glæde. Mange føler vrede over at blive forladt selvom ingen har skyld.

For mennesker der har mistet et fælles barn eller aborteret, kan måden at sørge på være vidt forskellig og give anledning til stor ensomhedsfølelse fordi det virker som om den anden ikke forstår.

Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at sørge på.

Det er en myte, at man skal tale om sin sorg for at komme igennem den. Nogle har brug for at tale meget, andre har ikke.

For mange er nærhed, støtte og samtale med de nærmeste lettende og tilstrækkelig, og for de fleste aftager smerten og den intense længsel langsomt med tiden.

Omring hver tiende oplever en langvarig sorgreaktion, der ikke aftager af sig selv.

 

Det er forskelligt for hvert enkelt menneske, hvor lang tid der går, men hvis sorgen er uforandret intens og stadig fylder på en måde så man ikke kan fungere i sociale eller arbejdsmæssige sammenhænge, efter omkring 6 mdr., er der grund til at opsøge en psykolog.

Psykologen kan hjælpe med at finde en balance, hvor det på den ene side er muligt at mærke alle de voldsomme følelser, og på den anden side også kan lade sig gøre at holde pauser fra sorgen, uden at føle sig forkert.

Langvarig eller kompliceret sorg, kan foruden den psykiske smerte, også vise sig som forskellige former for fysiske problemer og sygdomme. Psykologisk behandling kan afhjælpe de fleste af sådanne problemer. 

Sorg følger også andre tab.

Ligesom tabet af en nærtstående person, kan også andre former for tab udløse sorg.

Alvorlig sygdom hos en selv eller nære pårørende, at miste dele af sin førlighed, f.eks. synet eller bevægeligheden i dele af kroppen.

At blive skilt, miste sit arbejde og tilknytning til arbejdsmarkedet, kontakten til et menneske eller en gruppe, der har stor betydning er alle eksempler på smertefulde oplevelser af tab.

Sorg kan også følge af et intenst ønske, der ikke kan blive til virkelighed eller en stor drøm, man må give slip på, f.eks. i forbindelse med barnløshed.