Psykolog Dorte Madsen, Århus

Dorte Sigrid Madsen (født 1967)

Kvalifikationer:

Jeg er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet i 2003, Autoriseret af Dansk psykolognævn

og specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

Autorisation betyder at psykologen har minimum 2 års praktisk erfaring, og har modtaget supervision af sit arbejde af erfarne psykologer.

Videreuddannelsen til specialist i psykoterapi betyder at psykologen, efter opnået autorisation, og sideløbende med sit arbejde, har modtaget træning og undervisning indenfor en række forskellige teoretiske retninger og terapeutiske metoder, samt selv har været i langvarig terapi.

Som de fleste andre psykologer er jeg optaget af, at holde mig orienteret og videreuddanne mig, sådan at jeg hele tiden har de bedst mulige forudsætninger for at yde kvalificeret hjælp.

Erfaring

Siden 2003 har jeg arbejdet forskellige steder i voksenpsykiatrien, først på Horsens sygehus og i Lokalpsykiatrien i Aarhus, og fra 2011-16 på psykiatrisk Hospital, Risskov.

Som nyuddannet arbejdede jeg som skolepsykolog, og coachede i en periode bl.a. unge lederaspiranter på KaosPiloterne.

Fra psykiatrien har jeg erfaring med udredning og psykologisk behandling af et bredt spektrum af psykiske lidelser.

Afbrudt af korte afstikkere til bl.a. sengeafsnit, opsøgende indsat for unge med skizofreni samt funktion som krisepsykolog, har jeg det meste af mit erfaringsgrundlag fra ambulant behandling af unge og vokse med depression, angstlidelser, belastningsudløste reaktioner samt spise- og personlighedsforstyrrelser.

Jeg har langvarig erfaring med psykologisk behandling både individuelt og i gruppe, samt med supervision af forskellige faggrupper.

Siden 2011 har jeg sideløbende med ansættelse i psykiatrien haft deltidspraksis. Fra 2016 har jeg haft fuldtidspraksis i Ryesgade 29, hvor jeg modtager private klienter og yder supervision.

Metode:

Jeg har mit afsæt i psykodynamisk teori og metode, og har taget hovedmodulet af min terapeutiske videreuddannelse ved Henrik og Ingrid Katborg, Institut for somatisk psykologi.

Den mest anvendte tilgang til psykologisk behandling i psykiatrien i disse år er Kognitiv adfærdsterapi, og jeg har gode erfaringer med at bruge metoden.

I supervisionsforløb foretrækker jeg en systemisk tilgang.

Psykologpraksis v/ Dorte Sigrid Madsen, Ryesgade 29, 2. th., 8000 Aarhus c, tlf. 41571823