Hvad er terapi?

Den terapeutiske samtale er fokuseret og sigter på at bibringe forståelse og indsigt, så du får forudsætninger for at skabe forandring i den måde du opfatter og tænker om problemer, og kan lave konkrete ændringer i dit liv.

Terapisituationen er en mulighed for at mærke det som er lige nu, og som måske gør dig bange eller modløs.

Følelser og begivenheder der ikke er forløst og bearbejdet dræner vores energi.

Samtalerne vil dreje sig om her og nu, og de aktuelle problemer. Det er ikke et mål i sig selv at tale om fortiden eller barndommen.

For det meste er det dog relevant at inddrage tidligere livserfaringer for at afdække mønstre og reaktionsmåder, der engang var meningsfulde, men har negativ betydning i den aktuelle situation.

  

En enkelt eller få samtaler er for nogle tilstrækkeligt til at se tingene i et nyt perspektiv.

I nogle tilfælde, hvor problematikken kræver at man arbejder mere i dybden, vil et forløb på 10 eller flere samtaler, være mere hensigtsmæssigt.

 

Samtalen er fortrolig og jeg har tavshedspligt. 

 


 

Jeg arbejder under de etiske principper for nordiske psykologer, se evt. : www.danskpsykologforening.dk

 

Som autoriseret psykolog af Psykolognævnet, under socialministeriet, er jeg underlagt psykologloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx

Psykologpraksis v/ Dorte Sigrid Madsen, Ryesgade 29, 2. th., 8000 Aarhus c, tlf. 41571823